Jäsenhuone|Työhuone

SJH:n standaari

 

Suomen Jääkiekkohuoltajat ry.
 
 
 
SUOMEN JÄÄKIEKKOHUOLTAJAT RY:N STANDAARIN
JAKOSÄÄNNÖT
 
 
Suomen Jääkiekkohuoltajat ry:n hallitus teki päätöksen oman standaarin suunnittelusta. Suunnittelijaksi valittiin heraldikko Harri Rantanen. Standaari valmistui keväällä 2011.
 
Suomen Jääkiekkohuoltajat ry:n standaarista on tehty alla olevat säännöt. Standaari voidaan antaa yksittäiselle yhdistyksen jäsenelle, yhdistykselle, yhteisölle sekä muille yhdistyksen toimintaa tukeneelle henkilölle ja yhteisölle.
 
Yhdistyksen jäsenet
 
  • merkkipäivinä 50 v, 60 v, 70 v jne.
  • saajan tulee olla ollut yhdistyksen toiminnassa vähintään viisi (5) vuotta
  • perusteena ansioitunut toiminta yhdistyksessä
  • jaetaan vain kerran / henkilö
 
Yhdistykset ja yhteisöt
 
  • merkittävinä juhlapäivinä
  • jaetaan vain kerran / yhdistys tai yhteisö
 
Muut toimintaa tukeneet henkilöt ja yhteisöt
 
  • perusteena merkittävä yhdistyksen toiminnan tukeminen
  • jaetaan vain kerran / tukija
 
 
Standaarin jakamisesta päättää Suomen Jääkiekkohuoltajat ry:n hallitus. Esityksen standaarin myöntämisestä voi tehdä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai yksittäinen yhdistyksen jäsen.
 
Yllä olevista jakoperusteista voidaan poiketa erityisen painavista syistä hallituksen päätöksellä.
 
Jaetut standaarit numeroidaan. Standaarien jakamisesta pitää kirjaa yhdistyksen sihteeri. Standaarit kirjataan vuosittain yhdistyksen toimintakertomukseen.
 

Nämä säännöt tulevat voimaan 20.11.2011.